Στόχοι και επιδιώξεις του σχολείου μας για το 2018-2019

Το Δημοτικό Σχολείο Ζωνιανών στοχεύει στην ολοκληρωμένη εκπαίδευση των μαθητών του σ' ένα χαρούμενο σχολείο. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα ερείδεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

 • Την ανάπτυξη της λογικής σκέψης και την απόκτηση μιας ορθολογικής στάσης απέναντι στη ζωή και τον κόσμο.
 • Την ανάπτυξη της ηθικής στάσης απέναντι στους ανθρώπους, τα ζώα και την γη.
 • Την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, κυρίως μέσα από την επαφή με την τέχνη.
 • Την δημιουργία ενός χαρούμενου σχολείου στο οποίο φοιτούν ευτυχισμένα παιδιά.

Δημοτικό Σχολείο Ζωνιανών

Τι επιδιώκουμε:

 • Την απόκτηση γλωσσικής ικανότητας, τόσο στην μητρική, όσο και στις ξένες γλώσσες που διδάσκονται.
 • Την κατάκτηση της ικανότητας λύσης καθημερινών προβλημάτων μέσα από επαρκείς μαθηματικές γνώσεις και επιστημονική εξήγηση του κόσμου.
 • Την θεμελίωση της ικανότητας βίωσης του αισθητικού γεγονότος και της εκφοράς αισθητικής κρίσης.
 • Την καθιέρωση ενός σχολείου που επιβραβεύει την δημιουργικότητα, συμμετέχει στην χαρά και αφήνει τους μαθητές να μάθουν με τον δικό τους τρόπο.

ΕΣΠΑ


Κλασική παιδεία, καλλιτεχνική παιδεία & εκπαίδευση STEM

 • SOLE's

  SOLE's

  Τα Αυτο-Οργανούμενα Περιβάλλοντα Μάθησης είναι σταθμοί εργασίας για τέσσερις μαθητές που έχουν πρόσβαση στο internet και έναν επεξεργαστή κειμένου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού εργασίας δεν χρειάζεται να είναι πολύ υψηλά...

  Read More »

 • Pinet

  To pinet είναι ένα σύστημα LTSP (Linux Terminal-Server Project) που επιτρέπει την χρήση των Raspberry pi's σε ένα σχολικό εργαστήριο υπολογιστών με ελάχιστο κόπο. Δείτε το εδώ

  Read More »