Πρόγραμμα Σχολικής Διαμεσολάβησης

«Η Σχολική Διαμεσολάβηση αποτελεί μία μέθοδο πρόληψης της ενδοσχολικής βίας μέσα από τη διαχείριση των συγκρούσεων που προκύπτουν ανάμεσα στους μαθητές/τριες. Είναι μία διαδικασία, κατά την οποία μαθήτριες και μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων, αφού εκπαιδευτούν από τους/τις εκπαιδευτικούς τους που γνωρίζουν αυτή τη μέθοδο, διαμεσολαβούν για την επίλυση συγκρούσεων και διαφορών ανάμεσα σε συμμαθήτριες και συμμαθητές τους.

Η σχολική διαμεσολάβηση από ομηλίκους αποτελεί μία εναλλακτική πρακτική στο παραδοσιακό σύστημα επίλυσης συγκρούσεων και απόδοσης ευθυνών και τιμωριών από ενηλίκους. Με τη μέθοδο αυτή, τα ίδια τα εμπλεκόμενα μέρη προσφεύγουν οικειοθελώς στους συνομηλίκους διαμεσολαβητές και διαμεσολα- βήτριες και ακολουθώντας με τη βοήθειά τους μία συγκεκριμένη διαδικασία, ερευνούν τα αίτια της σύγκρουσής τους, συμφωνούν στη λύση της και δεσμεύονται να τηρήσουν την αμοιβαία συμφωνία.»

(Από το εγχειρίδιο "Σχολική Διαμεσολάβηση" του Κέντρου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης "Αντιγόνη")

  Δημοτικό Σχολείο Ζωνιανών

  Η σελίδα είναι υπό κατασκευή.

  • Ποια είναι η κεντρική ιδέα;
  • Πηγές και κείμενα
  • Εκπαιδευτικό πλάνο
  • Ημερολόγιο σχολικής διαμεσολάβησης
  • Διάφορα

  ΕΣΠΑ

  Νέα και ειδοποιήσεις για την σχολική διαμεσολάβηση